ANALIZA I KONZULTACIJE

Obratite nam se s problemima oko zemljišta, zgrada, prostora.

Uz analizu dokumentacije i prostornih planova pronaći ćemo optimalno rješenje za vaše potrebe,

mogućnosti gradnje, adaptacije ili rekonstrukcije te poboljšanja energetskih svojstava zgrade.

Zajednički ćemo postaviti projektni zadatak i bazu za izradu potrebnih projektata i dobivanje dozvola.

 

 

SNIMKA IZVEDENOG STANJA

Izmjera stvarnog stanja na terenu, analiza postojeće dokumentacije te izrada Snimke izvedenog stanja (legalizacija).

PROJEKTIRANJE

IDEJNO RJEŠENJE

Razrada projektnog zadatka i priprema podloga za izradu više varijanta prostornog koncepta.

Izrada grafičkih prikaza i tekstualnog opisa tehničkog rješenja te 3D prikaza.

Razrada razvoda instalacija, razmještaja namještaja, uređenja interijera s potrebnim detaljima i nacrtima te predračunom (troškovnikom) radova.

 

 

IZVEDBENI PROJEKT

Razrađujemo tehničko rješenje dano Glavnim projektom s potrebnim detaljima.

 

Surađujemo s ostalim kooperantima oko izrade izvedbenog građevinskog projekta te izrade izvedbenog projekta čelične konstrukcije – radionički nacrti za proizvodnju čelične kosntrukcije.

 

Izrada predračuna (troškovnika) radova).

 

 

IDEJNI I GLAVNI PROJEKT

Izrada Idejnog projekta za dobivanje Lokacijske dozvole za određene zahvate u prostoru prema važećim zakonima (npr. etapna/fazna gradnja).

 

Izrada Glavnog projekta za prijavu gradilišta za jednostavne građevine i radove te za dobivanje Građevinske dozvole.

Izrađujemo Elaborat fizikalnih svojstava zgrade te Elaborat zaštite od požara a ostale elaborate naručujemo od pouzdanih suradnika.

Koordinacija svih potrebnih kooperanata, suradnja s geodetom, inženjerima strojarstva, elektrotehnike, građevine i dr.

Prikupljanje Posebnih uvjeta i Potvrda projekata te ispunjavanje e-Dozvole i priprema potrebne dokumentacije.

 

 

ELABORAT ETAŽIRANJA

Izrada elaborata etažiranja: na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96) i drugim stvarnim pravima, zgrada  sadrži posebne dijelove (prostore) kao samostalne etažne dijelove, a koji su predmet upisa u zemljišne knjige

arhitekti ratkajec logo

Tel: +385 1 2728 678

ADRESA

TEL

MOBIL

EMAIL

dubravko@arhitekti-ratkajec.hr

 

RADNO VRIJEME

OIB No.

RAČUN

Pon. – Pet.: 08:30-17:00

Sub. po dogovoru

Arhitekti-Ratkajec d.o.o. 2018

copyright